35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,3000,50,700
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,1,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Filyos Aile Sağlığı Merkezi
Filyos Aile Sağlığı Merkezi
Filyos Aile Sağlığı Merkezi
Filyos Aile Sağlığı Merkezi
Filyos Aile Sağlığı Merkezi
Filyos Aile Sağlığı Merkezi
Filyos Aile Sağlığı Merkezi
Filyos Aile Sağlığı Merkezi
Filyos Aile Sağlığı Merkezi
Filyos Aile Sağlığı Merkezi

Misyonumuz

        Bölgemizde yasayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirlemek, bu sorunları gidermek için planlama yapmak ve bu planları uygulamak.  Halkımızın Sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumunun geliştirdiği sağlık politikalarını ve etkinlikleri yürütmek. Çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletişim, yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan bir kurum olmak. Koruyucu sağlık hizmetlerini halkımız için ulaşılır ve bilinir kılmak.   Sağlık çalışanlarının halkımızın her an yanında olacağını hissettirmek. Dengeli ve yeterli beslenme, hareketli yasam, sigara ve madde kullanımının önlenmesi, temiz içme ve kullanma suyu, çevre sağlığı, kanser, kronik hastalıklar ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi, bağışıklama, cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında dünya standartlarında hizmet vermek. Toplumun sağlık konusunda bilinçlilik durumunun artırılmasına yönelik eğitim ve tanıtım çalışmalarını yürütmek.

 

Vizyonumuz

        Bilimi en güncel hali ile kullanan, sağlık hizmeti alanı ve sunanı ile bir bütün olarak en üst düzeyde sağlık çıktılarına ve memnuniyete sahip olan, örnek gösterilen bir kurum olup, ülkemizin halk sağlığı çalışmalarında uluslararası düzeydeki prestijine katkıda bulunan ideal bir aile hekimliği merkezi olmaktır.